Quế chẻ, quế điếu, quế vụn

Chuyên cung cấp số lượng lớn quế chẻ, quế điếu, quế vụn, bột quế cho xuất khẩu